โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ครั้งที่ 2 / 2562 กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 14.00 น.
วันที่สร้าง 2018-11-05 09:37:03

เอกสารแนบ

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th