ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษาและชุดปฎิบัติการทางภาษา Sound Lab
แก้ไขเมื่อ 27 พ.ย. 2560 / 14:17 น.

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษาและชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th