ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
แก้ไขเมื่อ 18 ม.ค. 2561 / 10:39 น.

           ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ" วันที่31 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 วิทยากรบรรยายโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ <<

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข่าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ วันที่ 31 ม.ค. 61<<

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th