แนวปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
แก้ไขเมื่อ 19 เม.ย. 2561 / 11:01 น.
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th