การอภิปรายในหัวข้อ "Exam preparation เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในทุกระดับ" 28 มิ.ย 61
แก้ไขเมื่อ 17 ส.ค. 2561 / 14:35 น.

ดาวโหลดตรงนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th