กิจกรรมการประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 17 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศาลยุติธรรม
แก้ไขเมื่อ 15 ส.ค. 2561 / 16:20 น.

กิจกรรมการประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

  17 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม สำนักงานศาลยุติธรรม 

 

 

รายละเอียดโครงการ 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th