กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 14.00 น. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ชั้น 6 อาคารศาลอาญา กรุงเทพฯ
แก้ไขเมื่อ 5 พ.ย. 2561 / 11:06 น.
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th