กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562การบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyber Security Awareness”การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม /14 ม.ค.2562/ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น12 อาคารศาลอาญา
แก้ไขเมื่อ 18 ม.ค. 2562 / 09:23 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่รูป

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th