กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง การสร้างสมดุลในการทำงานและการดำรงชีวิต (Work life balance) // วิทยากร นายมนตรี เจนอักษร // วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ชั้น6
แก้ไขเมื่อ 10 พ.ค. 2562 / 15:13 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click รูปภาพ

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th