การบรรยายพิเศษเรื่องก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล //วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ กองชุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ก่อตั้ง บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัดและอดีตผู้บริหาร Google//18 มิ.ย. 2562 เวลา 12.0๐ – 14.00น. ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุธรรม
แก้ไขเมื่อ 6 มิ.ย. 2562 / 14:08 น.

 

รายละเอียด Click ที่รูป

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th