การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสมดุลในการทำงานและ การดำรงชีวิต (Work Life Balance) / วิทยากรโดย นายบรรพต ฉายมุกดา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอชดีไลน์ จำกัด/ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
แก้ไขเมื่อ 29 มิ.ย. 2563 / 11:47 น.

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th