จำนวนทั้งหมด 35 คำถาม
หัวข้อ
วันที่
Library Update ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีรติ จะเปิดเมื่อไร? ยืมหนังสือได้ไหม ? คืนอย่างไร? และต้องทำอย่างไร ? 9 มิ.ย. 2563 / 15:40 น.
คำตอบ

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมปิดการให้บริการให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ? 18 พ.ค. 2563 / 14:46 น.
คำตอบ

การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Reading FUN ครั้งที่ 3/2563 ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเพื่อให้สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาศักยภาพ IDPได้มีขั้นตอนอย่างไร 9 เม.ย. 2563 / 15:23 น.
คำตอบ

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมปิดการให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) จะคลี่คลาย 8 เม.ย. 2563 / 14:32 น.
คำตอบ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทำให้ไม่สะดวกในการคืนหรือยืมต่อได้ทางศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมมีแนวทางอย่างไร 8 เม.ย. 2563 / 14:31 น.
คำตอบ

วิธีการจองพื้นที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัด Streeming มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 16 ต.ค. 2562 / 13:45 น.
คำตอบ

ขั้นตอนการจองพื้นที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัด Streeming 

หากยืมหนังสือไปแล้ว ครบกำหนดแต่ยังใช้งานไม่เสร็จ สามารถยืมต่อโดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร 28 มิ.ย. 2562 / 15:41 น.
คำตอบ

สามารถยืมต่อผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมได้ตามขั้นตอนดังนี้

ลืมรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุดศาลยุติธรรมต้องทำอย่างไรคะ 28 มิ.ย. 2562 / 15:41 น.
คำตอบ

ท่านสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ด้วยตนเองดังนี้

ดิฉันเป็นบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ หากประสงค์จะยืมหนังสือ ต้องไปยืมด้วยตนเอง หรือมีช่องทางใดที่ต้องเดินทางไปด้วยคนเองไหมคะ 28 มิ.ย. 2562 / 15:41 น.
คำตอบ

ท่านสามารถติดต่อขอยืมได้หลายช่องทางดังนี้

เป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ประจำอยู่ที่ศาลจังหวัดยะลา ต้องการรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ 28 มิ.ย. 2562 / 15:40 น.
คำตอบ

ท่านสามารถติดต่อบรรณารักษ์เพื่อสมัครขอรับรหัสสมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ 3 ช่องทางดังนี้

   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th