ต้องการอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แต่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งาน ต้องทำอย่างไร
คำตอบ

      ในกรณีที่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

         สามารถติดต่อเพื่อขอรับ username และ password ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

          1. ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอรับ username และ password มาที่ libservice@coj.go.th

 

          2. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 0 2512 8441, 0 2541 2264

 

ผู้ถามคำถาม

ท่านนราพงษ์ จิรมณีงาม ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

ผู้ตอบคำถาม

นายกฤษณะ โจทย์จันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ