การอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
คำตอบ

การอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีขั้นตอนดังนี้

 

1. เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เลือกประเภทสมาชิกองค์กร

 

2. พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการในช่องค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ

 

3. เลือกผลลัพธ์การค้นหาที่ปรากฏแถบข้อความ "มีเอกสารดิจิทัล" จากนั้นคลิกเมนู "รายละเอียด" เพื่อเข้าสู่รายละเอียดการค้นหา

 

4. คลิกเมนู "เล่มที่ 1" เพื่ออ่านเอกสารในรูปแบบ E-Book หรือคลิกเมนู "ไฟล์ที่ 1" เพื่ออ่านเอกสารในรูปแบบ PDF FILE

 

ถามคำถาม
นางสาวเหนือธิดา  ชุแสงชนวิรัตน์ สำนักแผนงานและงบประมาณ

ผู้ตอบคำถาม

นายกฤษณะ โจทย์จันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ