ดิฉันเป็นบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ หากประสงค์จะยืมหนังสือ ต้องไปยืมด้วยตนเอง หรือมีช่องทางใดที่ต้องเดินทางไปด้วยคนเองไหมคะ
คำตอบ

ท่านสามารถติดต่อขอยืมได้หลายช่องทางดังนี้