เป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ประจำอยู่ที่ศาลจังหวัดยะลา ต้องการรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
คำตอบ

ท่านสามารถติดต่อบรรณารักษ์เพื่อสมัครขอรับรหัสสมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ 3 ช่องทางดังนี้